I přes uzavírku silnice vedoucí k naší prodejně, můžete jako zákazníci dorazit k nám i přes zákaz vjezdu

„Dopravní obsluha všech nemovitostí v uzavřeném úseku bude zachována, umožněn bude také průjezd vozidel směřujících do nebo z Chomýže a veřejné hromadné dopravy. Rovněž nebude přerušen provoz čerpací stanice, prodejny SIKO a všech firem v bývalém areálu ČSAD,“ uvádí koordinátor městské mobility Michael Cestr s tím, že provoz v opravovaném úseku dlouhém zhruba 600 metrů budou řídit semafory